ท่อเอชดีพีอี

ท่อ HDPE ผลิตตามาตรฐาน มอก.982-2556/TIS.982-2556

1.ท่อขนาดตั้งแต่ 16-63 มม. มีความยาวมาตรฐานท่อนล่ะ 6 เมตร และ สามารถม้วนได้ ยาว 100 เมตร

2.ท่อขนาดตั้งแต่ 75-110 มม. มีความยาวมาตรฐานท่อนล่ะ 6 เมตร และสามารถม้วนได้ ยาว 500 เมตร

3.ท่อขนาดตั้งแต่ 125-400 มม. มีความยาวมาตรฐานท่อนล่ะ 6 เมตร

4.ท่อทีมีความยาว 12 เมตร ต้องสั่งพิเศษ

สอบถามข้อมูลและราคา 081 780 6425

ท่อและข้อต่อ HDPE  ระบบ สมาร์ทล็อก  SMART LOCK FOR HDPE PIPE

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

ท่อและอุปกรณ์เอชดีพีอี

  • ท่อเอชดีพีอี
    ท่อ HDPE ผลิตตามาตรฐาน มอก.982-2556/TIS.982-2556 1.ท่อขนาดตั้งแต่ 16-63 มม. มีความยาวมาตรฐานท่อนล่ะ ...
  • ข้อต่อ แคล้มป์รัดท่อ HDPE
    ท่อและข้อต่อ เฮสดีพีอีระบบสมาร์ตล็อก SMART LOCK FOR HDPE PIPE ข้อต่อท่อ เฮสดีพีอี แบบสวมอัดCOMPRESSI...

สินค้า ระบบประปา พีวีซี พีพีอาร์ เอสดีพีดี

GET  SOCIAL

                              

Visitors: 100,044