" ก้อนมณี ซัพพลาย "

มีความตั้งมั่นในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่

เพิ่มศักยภาพให้กับเศรษฐกิจประเทศ ตระหนักในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและด้วยความปลอดภัย 

 
Visitors: 105,165