ท่อพีวีซี สำหรับระบบประปา และระบายน้ำ

ท่อพีวีซี PVC Pipe

ผลิตภัณฑ์ ท่อพีวีซี PVC

ท่อพีวีซี เอสซีจี สำหรับระบบประปา และระบายนํ้า

1.1 ท่อนํ้าประปา (CW) งานรับแรงดัน

ท่อพีวีซีผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 17-2532 สีฟ้า ชั้นคุณภาพ 13.5และข้อต่อพีวีซีสำหรับงานรับแรงดัน ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก.1131-2535 “มาตรฐานข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน” การต่อประกอบให้ต่อด้วยนํ้ายาประสานท่อพีวีซี ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 1032-2534 และมีค่าของสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ไม่เกิน 510 g/l ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานที่ระบุในมาตรฐานอาคารเขียว

1.2 ท่องานระบายนํ้า ไม่รับแรงดัน 

ท่อพีวีซีผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 17-2532 สีฟ้า ชั้นคุณภาพ 13.5 หรือ 8.5 ข้อต่อพีวีซีสำหรับงานไม่รับแรงดัน ให้ใช้เป็นข้อต่อพีวีซีผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 1410-2540 “มาตรฐานข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่อในงานระบายนํ้าเสีย สิ่งปฏิกูล และระบายอากาศการต่อประกอบให้ต่อด้วยนํ้ายาประสานท่อพีวีซี ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 1032-2534 และมีค่าของสารอินทรีย์ระเหยง่าย(VOCs) ไม่เกิน 510 g/l ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานที่ระบุในมาตรฐานอาคารเขียว

สอบถามข้อมูลและราคา 081 780 6425

  

สินค้า ระบบประปา พีวีซี พีพีอาร์ เอสดีพีดี

ท่อและอุปกรณ์พีวีซี

ช่องทางการติดต่อสั่งซื้อสินค้า

ขอใบเสนอราคา/ข้อมูลสินค้า ได้ที่นี่
Visitors: 100,044