ท่อและอุปกรณ์พีวีซี

PVC ใช้กับงาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบประปา

ระบบไฟฟ้า ท่อใช้ในงานเกษตร โครงการหมู่บ้าน

โรงแรม อาคารพาณิชย์ งานราชการและเอกชน 


 

Visitors: 102,716