เกี่ยวกับเรา

 

ABOUT US ประวัติความเป็นมา

 

 

 

 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ก้อนมณีซัพพลาย

KMS; KHONMANEE SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP

เลขที่ 202 / 134-135 หมู่ 9 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

 

บริษัท อิมเมจ เพนท์ โปรดักส์ จํากัด

IMP ; IMAGE PAINT PRODUCTS CO., LTD.

เลขที่ 222/18 หมู่ 4 ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

 

บริษัท เค เอ็ม เอ็น พีอี โฟม จํากัด

KMN PE ; KMN PE FOAM CO., LTD.

เลขที่ 47/67 หมู่ 11ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

 

กลุ่มลูกค้าที่ใช้สินค้าที่จัดจําหน่าย โดย KMN GROUP

1.กลุ่ม อาคารสูง เช่น โรงแรม โรงพยาบาล อาคารนิติบุคคล และห้างสรรพสินค้า

2.กลุ่มโครงการบ้านจัดสรร บ้านพักอาศัย และ อาคารพาณิชย์

3.กลุ่ม โรงงานอุตสาหกรรม ทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่

 

สินค้าที่จัดจําหน่ายโดย KMN GROUP

- ระบบสาธารณูปโภค และ ระบบดับเพลิง

- ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า

- ฉนวนกันความร้อน และเย็น วัสดุบรรจุภัณฑ์

- ปั้มน้ํา ถังบําบัดน้ําเสีย และถังเก็บน้ํา

- ระบบประปา

- ระบบปรับอากาศ

- สีทาอาคาร ,เคมีก่อสร้าง และวัสดุกันซึม

- เครื่องมือสําหรับงานช่างทั่วไป

 

 

Visitors: 98,574