ท่อพีพีอาร์ตราเสือ

ท่อพีพีอาร์ ตราเสือ

TIGER PIPE

**คุณภาพที่มั่นใจ ในทุกระบบท่อ**

ติดตั้งมั่นใจ ไม่รั่วซึม เชื่อมต่อเป็นเนื้อเดียว 

ท่อและข้อต่อหลอมเป็นเนื้อเดียวกันด้วยความร้อน

ผ่านมาตรฐานสากล DIN 8077/8078 

Visitors: 100,044