นโยบาย

นโยบายของบริษัท

KMN GROUP  มีความตั้งมั่นในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพิ่มศักยภาพให้กับเศรษฐกิจประเทศ ตระหนักในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและด้วยความปลอดภัย

 

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านสินค้าและบริการในระดับสากล

 

พันธกิจ

สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากกว่าที่ลูกค้าคาดหวังจากองค์กรเสมอ

 

สโลแกน

" คิดไม่ออกบอกก้อนมณี "

 

Visitors: 98,579