ข้อต่อ แคล้มป์รัดท่อ HDPE

ท่อและข้อต่อ เฮสดีพีอีระบบสมาร์ตล็อก   SMART LOCK FOR HDPE PIPE

ข้อต่อท่อ เฮสดีพีอี แบบสวมอัด  COMPRESSION FITTING FOR HDPE PIPE

 แคล้มป์รัดท่อ HDPE , PVC  FEMALE TAPPING SADDLE CLAMP

 บอลวาล์ว สำหรับท่อ เฮสดีพีอี BALL VALE FOR HDPE PIPE

 อุปกรณ์ซ่อมท่อ เฮสดีพีอี และ ท่อพีวีซี  REPAIR CLAMP FOR HDPE FABRICATE

 ข้อต่อท่อ เฮสดีพีอี แบบเชื่อม SMART LOCK FOR FABRICATE

 ชุดสตับเอ็น  STUB END

 ท่อและอุปกรณ์ข้อต่อร้อยสายไฟ ท่อ HDPE  ผลิตตามมาตรฐาน DIN  8074 / การไฟฟ้านครหลวง

สอบถามข้อมูลและราคา 081 780 6425

 

ท่อและอุปกรณ์เอชดีพีอี

  • ท่อเอชดีพีอี
    ท่อ HDPE ผลิตตามาตรฐาน มอก.982-2556/TIS.982-2556 1.ท่อขนาดตั้งแต่ 16-63 มม. มีความยาวมาตรฐานท่อนล่ะ ...
  • ข้อต่อ แคล้มป์รัดท่อ HDPE
    ท่อและข้อต่อ เฮสดีพีอีระบบสมาร์ตล็อก SMART LOCK FOR HDPE PIPE ข้อต่อท่อ เฮสดีพีอี แบบสวมอัดCOMPRESSI...

สินค้า ระบบประปา พีวีซี พีพีอาร์ เอสดีพีดี

Visitors: 98,574